Επιτυχής διεξαγωγή της Τελικής Ημερίδας PROCRUSTES από το ΕΜΠ στις 09/06/2023

Με χαρά ανακοινώνουμε την επιτυχή ολοκλήρωση της Τελικής Ημερίδας PROCRUSTES για τη διαχείριση των κυβερνο-φυσικών κινδύνων στα αστικά δίκτυα νερού, η οποίο διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το ΕΜΠ στις 9 Ιουνίου.

Περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ PROCRUSTES

Το έργο PROCRUSTES αναπτύσσει ένα στρατηγικό πλαίσιο εκτίμησης κινδύνου το οποίο θα συμπληρώνεται από μία εργαλειοθήκη ικανή να αναλύσει και να αξιολογήσει τους κυβερνο-φυσικούς κινδύνους που απειλούν τις κρίσιμες υποδομές νερού καθώς και να υποστηρίξει την επιλογή κατάλληλων λύσεων αντιμετώπισης κινδύνου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους.

Μία νέα εποχή...

Με την υποστήριξη πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως τεχνολογίες ΤΠΕ, συστήματα παρακολούθησης και αυτοματισμούς, οι υποδομές νερού έχουν εξελιχθεί σε νέα, υβριδικά συστήματα, αυτό που ονομάζουμε «Κυβερνο-Φυσικά συστήματα».

Η πρόκληση...

Οι αυξανόμενες αυτόνομες λειτουργίες, η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και οι δυνατότητες τηλεχειρισμού γίνονται πηγές κινδύνου που μπορούν να εκμεταλλευτούν κακόβουλα άτομα με σκοπό την πρόκληση ζημιών και την διατάραξη της ασφαλούς παροχής νερού . Είμαστε υποχρεωμένοι να επανεξετάσουμε την ανθεκτικότητα των υδάτινων συστημάτων και να αναζητήσουμε κατάλληλες έννοιες, μεθόδους και εργαλεία για το σχεδιασμό συστημάτων που θα είναι λιγότερο ευάλωτα σε κυβερνο-φυσικές απειλές.

Το όραμα μας...

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στον τομέα των υδάτων και στις κοινότητες έναντι των αναδυόμενων προκλήσεων και να υποστηρίξει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών νερού έναντι κυβερνο-φυσικών κινδύνων, μέσω σύγχρονων, καινοτόμων λύσεων.

Αποστολή...

Με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και προηγμένων τεχνολογιών, το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού των εταιρειών ύδρευσης, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση ευέλικτων, προσαρμοστικών τεχνολογικών πλατφορμών και στην παροχή λύσεων αιχμής στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.
This image for Image Layouts addon

Η προσέγγιση του PROCRUSTES

Η προληπτική διαχείριση κινδύνων απαιτεί ετοιμότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αποτροπή ζημιών, μέσω δομημένων διεπιστημονικών προσεγγίσεων ικανών να προσφέρουν το απαραίτητο υπόβαθρο σχετικά με τον κίνδυνο. Επιπλέον, με το ζήτημα της ασφάλειας των συστημάτων νερού να αναδύεται στον πολιτικό διάλογο καθώς και ως μείζον κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού, προκύπτει και η επιτακτική ανάγκη να επανεξετάσουμε τα συστήματα υπό το πρίσμα της σύγχρονης κυβερνο-φυσικής αρχιτεκτονικής τους και με γνώμονα την ανθεκτικότητα τους.

Στον πυρήνα της προσέγγισης του PROCRUSTES, βρίσκεται μία σύνθεση καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για την αξιολόγηση του κινδύνου σε κυβερνο-φυσικά συστήματα. Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτές οι μέθοδοι, το έργο στοχεύει σε ένα νέο, καινοτόμο και ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κυβερνο-φυσικών απειλών., την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Εταιρειών Ύδρευσης για την προστασία των συστημάτων τους, τον προσδιορισμό των κενών και τη βελτίωση των προσεγγίσεων και τεχνολογιών διαχείρισης κινδύνου.
Περισσότερα