Καινοτομία - Επαναπροσδιόρισε το σύστημα σου

Η προληπτική διαχείριση κινδύνων απαιτεί ετοιμότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αποτροπή ζημιών, μέσω δομημένων διεπιστημονικών προσεγγίσεων ικανών να προσφέρουν το απαραίτητο υπόβαθρο σχετικά με τον κίνδυνο. Επιπλέον, με το ζήτημα της ασφάλειας των συστημάτων νερού να αναδύεται στον πολιτικό διάλογο καθώς και ως μείζον κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού, προκύπτει και η επιτακτική ανάγκη να επανεξετάσουμε τα συστήματα υπό το πρίσμα της σύγχρονης κυβερνο-φυσικής αρχιτεκτονικής τους και με γνώμονα την ανθεκτικότητα τους.

Στον πυρήνα της προσέγγισης του PROCRUSTES, βρίσκεται μία σύνθεση καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για την αξιολόγηση του κινδύνου σε κυβερνο-φυσικά συστήματα. Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτές οι μέθοδοι, το έργο στοχεύει σε ένα νέο, καινοτόμο και ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κυβερνο-φυσικών απειλών., την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Εταιρειών Ύδρευσης για την προστασία των συστημάτων τους, τον προσδιορισμό των κενών και τη βελτίωση των προσεγγίσεων και τεχνολογιών διαχείρισης κινδύνου.

Οι λύσεις αιχμής του έργου διευκολύνουν:

  • Τη σαφέστερη κατανόηση των δυνατοτήτων και των τρωτών σημείων του συστήματος
  • Τη διερεύνηση κατάλληλων παρεμβάσεων και μέτρων αντιμετώπισης και την αξιολόγηση τους έναντι εναλλακτικών μελλοντικών καταστάσεων
  • Τον εντοπισμό ολιγοπίθανων και απρόβλεπτων σεναρίων (black swan) – Χαμηλή πιθανότητα-Υψηλές επιπτώσεις
  • Την ποσοτικοποίηση κόστους και οφέλους για την ανάπτυξη ανθεκτικών και βιώσιμων στρατηγικών

Επιστημονική μεθοδολογία & νέες πτυχές

Μοντέλα Ευφυών Πρακτόρων για την εκτίμηση του κινδύνου σε κυβερνο-φυσικά συστήματαΗ προτεινόμενη μεθοδολογία για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κυβερνό- φυσικών κινδύνων στις κρίσιμες υποδομές νερού στοχεύει να εκμεταλλευτεί την ικανότητα των προσεγγίσεων Μοντέλων Ευφυών Πρακτόρων (ABM) να περιγράφουν συστήματα σύνθετης προσαρμοστικής φύσης που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά (π.χ. επιλογή στόχου), κοινωνικό-τεχνικά συστήματα (π.χ. συστήματα νερού, συμπεριλαμβανομένων του ανθρώπινου παράγοντα) και της «πραγματικής» αλληλεπίδρασης τους.

Μοντέλα Ευφυών Πρακτόρων για την εκτίμηση του κινδύνου σε κυβερνο-φυσικά συστήματα

Αυτοματοποιημένο περιβάλλον σχεδιασμού σεναρίωνΤο περιβάλλον σχεδιασμού σεναρίων βελτιστοποιεί τη διαδικασία εντοπισμού απειλών, της διερεύνησης αλυσιδωτών αντιδράσεων και του χαρακτηρισμού κυβερνο-φυσικών κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα τους διαμορφώνει αυτόματα σε κατάλληλες δομές για τη διερεύνηση περίπλοκης συμπεριφοράς του συστήματος υπό πολλαπλά σενάρια.

Βελτιστοποίηση πολλαπλών στόχωνΗ ευέλικτη πλατφόρμα βελτιστοποίησης PROCRUSTES θα ενσωματώσει προηγμένους πολυκριτηριακούς αλγόριθμους που θα μπορούν να βοηθήσουν βασικές διαδικασίες όπως η βαθμονόμηση του συστήματος, η ανάλυση αβεβαιότητας και η ιεράρχηση κρισιμότητας υπό πολλαπλά σενάρια απειλών. 

Βελτιστοποίηση πολλαπλών στόχων

Κύριοι Δείκτες ΕπίδοσηςΤο PROCRUSTES παρέχει μια κοινή αλλά προσαρμόσιμη βάση ανάλυσης για τον ποσοτικό προσδιορισμό της απώλειας απόδοσης υπό το πρίσμα πολλαπλών διαστάσεων, επιτρέποντας την αξιολόγηση της κρίσιμης σημασίας στοιχείων του δικτύου, την  ελλιπή εξυπηρέτηση κρίσιμων πελατών (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, κυβερνήσεις) καθώς και τη διερεύνηση, βάσει δυναμικών παραμέτρων, του χρόνου επιβίωσης του συστήματος μετά από ένα συμβάν.

Πλατφόρμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεωνΗ πλατφόρμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων βασίζεται σε μια εξελιγμένη αρχιτεκτονική που προάγει τις τεχνολογίες αιχμης μέσω  ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης κινδύνων ικανό να συνδυάζει μοντέλα και εργαλεία από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Στοχεύει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των συνδυαστικών κυβερνο- φυσικών συστημάτων, αξιοποιώντας τη συνθετική (συστημική) σκέψη και την υδρο-πληροφορική για έναν πιο ανθεκτικό τομέα των υδάτων.

Πλατφόρμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Γνωσιακή βάση μείωσης κινδύνωνΗ επεκτάσιμη βάση γνώσης για τη μείωση του κινδύνου (RRKB) επιτρέπει την ad-hoc εξερεύνηση από ένα παρατηρούμενο πρόβλημα έως τον έλεγχο εναλλακτικών παρεμβάσεων που αξίζει να εξεταστούν μέσω των ενθυλακωμένων ενεργειών, δραστηριοτήτων ή διαδικασιών που μπορούν να εφαρμοστούν για να μειώσουν την εμφάνιση και να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες των καθορισμένων σχετικές εκδηλώσεις.

Ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνωνΤο ολοκληρωμένο πλαίσιο Αξιολόγησης και Αντιμετώπισης Κινδύνου, είναι το τελικό προϊόν του PROCRUSTES και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμεύσει ως λύση all-in-one που βοηθά στη διαχείριση κινδύνων και στον στρατηγικό σχεδιασμό των σύχρονων Εταιρειών Ύδρευσης (με γνώση του κυβερνο-χώρου), καθώς επιτρέπει μια ολιστική διερεύνηση του θέματος μέσω δυναμικών συνεργιών μεταξύ προηγμένων εργαλείων και μεθοδολογιών.

Ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης και αντιμετώπισης κινδύνων