Ομάδα Έργου

Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων, το οποίο ιδρύθηκε το 1998 (ΦΕΚ 210/14-9-98), είναι ένα από τα τέσσερα εργαστήρια του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος ανήκει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει ως αντικείμενο μελέτης τη μελέτη των υδρολογικών διεργασιών, τους υδατικούς πόρους και τα έργα αξιοποίησης τους, καθώς και τη διαχείριση των υδατικών πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος γενικότερα. Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου διδάσκουν 5 προπτυχιακά μαθήματα στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών. Ακόμη, διδάσκουν 7 μεταπτυχιακά μαθήματα στα ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» και 2 μαθήματα στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Στο εργαστήριο έχουν εκπονηθεί δεκάδες ερευνητικά προγράμματα τις τελευταίες δύο δεκαετίες στις επιστημονικές περιοχές των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό με προσωπικούς υπολογιστές, διακομιστές, εξυπηρετητές, κ.α., Εργαστήρια GIS, Πειραματικό – Εργαστηριακό εξοπλισμό με Όργανα υδρολογικών και μετεωρολογικών μετρήσεων, Αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς στην Αττική (METEONET), Κινητή Εργαστηριακή μονάδα (Mobile Van) με όργανα μετρήσεων υδρολογικών μεταβλητών (υδρομετρικών, υδρομετεωρολογικών, υδρογεωλογικών), καθώς και Πειραματική Υδρολογική λεκάνη στο Σχινιά όπου εκτελούνται μετρήσεις υδρολογικού ενδιαφέροντος.

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές: Υδρολογική ανάλυση και προσομοίωση, Διαχείριση και επεξεργασία υδρολογικής πληροφορίας, Εκτίμηση υδατικών πόρων, Εκτίμηση ακραίων υδρολογικών φαινομένων (πλημμύρων, ξηρασίας) και συνεπειών τους, Κλίμα και αλληλεπίδρασή του με τους υδατικούς πόρους, Υδρολογία ραντάρ, Μελέτες αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, Υδροπληροφορική, Ανάπτυξη συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας για υδατικούς πόρους, Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας. Ανάπτυξη μαθηματικών / υπολογιστικών μοντέλων υδρολογίας, Ανάπτυξη μαθηματικών / υπολογιστικών μοντέλων βελτιστοποίησης, Ανάπτυξη μαθηματικών / υπολογιστικών μοντέλων διαχείρισης υδατικών πόρων.

Χρήστες παρεχόμενων υπηρεσιών του εργαστηρίου είναι τα Υπουργεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αποκέντρωσης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΕΜΥ, η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ΔΕΥΑ κ.α. Το Εργαστήριο συνεργάζεται επίσης με εταιρείες και γραφεία Υδραυλικών και Αναπτυξιακών Μελετών καθώς και με εταιρείες πληροφορικής και γεωπληροφορικής και συνεργάζεται ενεργά με την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ αλλά και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της ΕΕ
(http://www.civil.ntua.gr/laboratories/8/)

Δρ. Χρήστος Μακρόπουλος
Δρ. Χρήστος ΜακρόπουλοςΚαθηγητής ΕΜΠ
Δρ. Ιφιγένεια Κουτίβα
Δρ. Ιφιγένεια ΚουτίβαΕρευνήτρια
Δρ. Ιωάννης Τσουκαλάς
Δρ. Ιωάννης Τσουκαλάς Ερευνητής
Γιώργος Καραβοκυρός
Γιώργος Καραβοκυρός Ερευνητής
Διονύσης Νικολόπουλος
Διονύσης ΝικολόπουλοςΕρευνητής
Δρ. Δημήτρης Καλογεράς
Δρ. Δημήτρης ΚαλογεράςΕρευνητής
Γιώργος Μωραΐτης
Γιώργος ΜωραΐτηςΕρευνητής