Υποστηρικτές

ΕΥΔΑΠ

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης

ΕΥΑΘ

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

ΕΔΕΥΑ

Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης