Επιτυχής διεξαγωγή της Τελικής Ημερίδας PROCRUSTES από το ΕΜΠ στις 09/06/2023

Με χαρά ανακοινώνουμε την επιτυχή ολοκλήρωση της Τελικής Ημερίδας PROCRUSTES για τη διαχείριση των κυβερνο-φυσικών κινδύνων στα αστικά δίκτυα νερού, η οποίο διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το ΕΜΠ στις 9 Ιουνίου.

Η ημερίδα συγκέντρωσε εκπροσώπους των εταιρειών ύδρευσης από όλη την Ελλάδα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εμπειρογνώμονες κυβερνοασφάλειας από το εξωτερικό, σε μια διαδραστική εκδήλωση για την ενίσχυση της κυβερνο-φυσικής ασφάλειας στον τομέα του νερού. Η εκδήλωση λειτούργησε ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων, τη συνεργασία και την καινοτομία στη διασφάλιση των κρίσιμων υποδομών νερού, με την πολύτιμη βοήθεια των δύο διακεκριμένων προσκεκλημένων ομιλητριών, οι ομιλίες των οποίων προκάλεσαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων, αναδεικνύοντας αναδυόμενες προκλήσεις και πιθανές λύσεις.

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η Δρ. Μαριάνθη Θεοχαρίδου, εμπειρογνώμονας κυβερνοασφάλειας στον Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) ενημέρωσε το κοινό σχετικά με το αναδυόμενο τοπίο απειλών, τα ευρήματα από προηγούμενα περιστατικά κυβερνο-επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και τις αυξανόμενες τάσεις εναντίων κρίσιμων υποδομών νερού στην Ευρώπη. Η Δρ. Μαριάνθη Θεοχαρίδου ενημέρωσε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων ύδρευσης σχετικά με την τελευταία Κοινοτική Οδηγία NIS2, τον ρόλο του ENISA και το ενδιαφέρον του Οργανισμού να υποστηρίξει συνεργασίες και τομεακές αναλύσεις με επίκεντρο το νερό.

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών παρουσιάστηκαν διεξοδικά από τον καθ. Χρήστο Μακρόπουλο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του PROCRUSTES, ο οποίος τόνισε τις καινοτομίες της πλατφόρμας PROCRUSTES και τις δυνατότητες που προσφέρει, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων για ανθεκτικότερες υπηρεσίες νερού, την τυποποίηση των διαδικασιών εκτίμησης κινδύνου, καθώς και την υποστήριξη του στρατηγικού (επανα-)σχεδιασμού των αστικών δικτύων νερού για την ψηφιακή εποχή. Η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ πραγματοποίησε επίσης μια επίδειξη των τελικών εργαλείων του προγράμματος, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών συστημάτων ύδρευσης έναντι κυβερνο-φυσικών απειλών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά πρακτικών εφαρμογών μέσω της πλατφόρμας PROCRUSTES, όπου αναδείχθηκαν οι δυνατότητές της να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με πιθανές απειλές, τον εντοπισμό των αδύναμων και κρίσιμων σημείων του συστήματος και επέτρεψε στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν εφαρμόσιμες στρατηγικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των κυβερνο-φυσικών κινδύνων.

Στην τελική ημερίδα είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε και την ομιλία της Dr. Rita Maria Ugarelli, καθηγήτριας στο NTNU και επικεφαλής επιστήμονα στην κοινότητα Sintef, ως εμπειρογνώμονα στη διαχείριση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-HOME) με έμφαση στην εφαρμογή των νέων κοινοτικών οδηγιών για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων (CER) και του NIS2. Στην ομιλία της, η Dr. Rita Ugarelli παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους οργανισμούς και κάλεσε τις ελληνικές επιχειρήσεις ύδρευσης να υποστηρίξουν την επανέναρξη ενός Water ISAC που θα φέρει σε επαφή φορείς του τομέα που μοιράζονται ίδιους στόχους και συμφέροντα και να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο περιβάλλον συνεργασίας και επικοινωνίας. Η πρόσκληση αυτή χαιρετίστηκε τόσο από το ΕΜΠ όσο και από την εκπρόσωπο του ENISA, τονίζοντας τη σημασία μιας τέτοιας κοινότητας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, την ευαισθητοποίηση του τομέα σε θέματα κυβερνοασφάλειας καθώς και για η δημιουργία εργαλείων και προϊόντων με επίκεντρο τα αστικά δίκτυα νερού, όπως κατευθυντήριες γραμμές και εκθέσεις ανάλυσης απειλών.

Το συνεργατικό περιβάλλον που καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διευκόλυνε τη γόνιμη δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων, ενισχύοντας τη συλλογική δέσμευση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών νερού. "Είμαστε υπερήφανοι που διοργανώσαμε μια τόσο επιτυχημένη εκδήλωση", δήλωσε ο καθηγητής Χρήστος Μακρόπουλος. "Συγκεντρώνοντας ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, εκπροσώπους των επιχειρήσεων ύδρευσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας, όχι μόνο ανταλλάξαμε γνώσεις αλλά δημιουργήσαμε και μια βάση για τη συνέχιση της συνεργασίας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του τομέα του νερού. Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων ύδρευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – καθώς η εφαρμογή της πλατφόρμας PROCRUSTES σε διάφορες εταιρείες σχεδιάζεται να ξεκινήσει σύντομα."

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να αποχωρούν με νέες γνώσεις, καινοτόμες λύσεις και ένα διευρυμένο δίκτυο επαφών με κοινό στόχο την προστασία των υποδομών ύδρευσης από κυβερνο-φυσικές απειλές. Το ΕΜΠ και η ερευνητική ομάδα εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες του σε όλους τους συμμετέχοντες και τις ομιλήτριες για την ανεκτίμητη συμβολή τους, η οποία κατέστησε την εκδήλωση επιτυχή, καθώς και στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την ευκαιρία χρηματοδότησης που οδήγησε σε νέες και καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας Των υποδομών νερού.